Ministry of Infrastructure and Water Management – Trade Mission China Rail 15-17 October 2018

China timmert hard aan de weg m.b.t. tot de ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer. Dit gebeurt o.a. in het kader van het Belt and Road Initiative. Voor de Nederlandse spoorgoederensector, maar ook voor Nederland als logistieke hotspot biedt dit kansen. Nederlandse bedrijven zijn al behoorlijk actief op dit vlak. Hun en jullie inzet verdient ondersteuning vanuit de Nederlandse overheid.

Tijdens deze reis worden Chongqing, Wuhan en Chengdu bezocht omdat deze drie steden cruciale transporthubs zijn voor het spoorvervoer naar China. Vanuit Chongqing en Chengdu is gestart met het een regelmatige treinverbinding naar Europa, terwijl Wuhan zich ontwikkeld als belangrijk Belt and Road knooppunt.

Deze reis staat onder leiding van de Secretaris-generaal van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Lidewijde Ongering. De inzet van deze reis is tweeledig, enerzijds zal de reis gericht zijn op fact finding en bevestiging van onze huidige kennis ten aanzien van spoorgoederenvervoer van en naar China, anderzijds zal de missie gericht zijn op het positioneren van Nederlandse bedrijven bij Chinese counterparts, bedrijven en overheden.

Centraal in de missie staat het bevorderen van contacten tussen Nederlandse en Chinese spoor-gerelateerde bedrijven. Deze missie biedt daarnaast de gelegenheid om gesprekspunten en/of handelsbelemmeringen die uw bedrijf wellicht ondervindt bij de samenwerking met de lokale overheid of bedrijven via de officiële delegatie aan te kaarten tijdens gesprekken met overheidsvertegenwoordigers.

Deze reis valt deels samen met de ledenreis van NDL rondom de CILF. Daarom wordt de maandag in Chongqing in samenwerking met NDL georganiseerd.

De deelnemersbijdrage is €295,- per persoon. Maximaal 2 deelnemers per bedrijf. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening, vluchten dienen zelf geboekt te worden! Inschrijven voor deelname kan via een email naar dsbp@dutchsino.com or call +31-(0)10-310 0829.

Download de PDF voor het gedetailleerde programma. (3 Mb)