Reactie op de China notitie van het kabinet

Op 15 mei verscheen de langverwachte China-strategie van het Kabinet, omgedoopt tot ‘Beleidsnota China’. Oppositie en zelfs coalitie zijn kritisch over de nota, veel Kamerleden missen concrete, substantiële voorstellen. De nota wordt ‘slap en vaag’ genoemd (Trouw, 15 mei ’19).

Is de kritiek terecht?
Nee, het stuk zit verrassend goed in elkaar, een gebalanceerde en genuanceerde analyse met wel degelijk een paar concrete maatregelen.

Open full report